Visioner

waterfall_kbI en tid av utrensning och förnyelse behöver vi nya berättelser och visioner om samtiden och framtiden. Individuella som kollektiva.

Jag medverkar gärna i dialoger och forum där vi sätter positiv energi i rörelse genom att bejaka ett berättande som aktiverar vår inneboende visionära intelligens. I en anda av tillit, acceptans, ödmjukhet och optimism.

Ett berättande där blickar höjs och perspektiv vidgas. Där vardagen sätts in i större sammanhang. Med utrymme för vidsynta existentiella funderingar och ett nytänkande som gör tillvaron rikare och roligare.

Ett berättande som växer och utvecklas i mjuka dialoger om samtiden och framtiden. På ett sätt som ger våra drömmar och visioner mer energi på sin fortsatta resa genom tid och rum. Genom att omfamna såväl tankar och ord, som känslor och handlingar.

Annonser